5 bài tập tăng chiều cao nên tập mỗi ngày

03:20 27/05/2017

5 bài tập tăng chiều cao nên tập mỗi ngày

 

Đứng thẳng, hạ thấp hông, 2 tay cầm tạ nâng cao chếch về phía trước, giữ tư thế này 10 giây, thực hiện mỗi ngày sẽ giúp bạn nhanh cao lớn, theo Oliver.
5 bài tập tăng chiều cao nên tập mỗi ngày
 

Thi Trân

Đứng thẳng, hạ thấp hông, 2 tay cầm tạ nâng cao chếch về phía trước, giữ tư thế này 10 giây, thực hiện mỗi ngày sẽ giúp bạn nhanh cao lớn, theo Oliver.
5 bài tập tăng chiều cao nên tập mỗi ngày
 

Thi Trân