Gia sư giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên dạy kèm môn Vật Lý

04:42 15/11/2018

Gia sư giỏi Đại học Sư phạm Hà Nội chuyên dạy kèm môn Vật Lý

Nguyễn Thị Thủy

Em đang đi dạy lí cho 1 em Hs lớp 9. Em đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhớ được công thức và áp dụng chúng

xem thêm : gia sư chuyên toán , gia sư hóa học