5 bài tập yoga cho gương mặt thon gọn

03:21 27/05/2017

5 bài tập yoga cho gương mặt thon gọn

 

Hút nhẹ không khí, hóp má, mím nhẹ môi, cười trong 5 giây, giúp làm săn chắc vùng cơ má, gương mặt thon gọn hơn, theo Health Plus.
5 bài tập yoga cho gương mặt thon gọn
 

Thi Trân

Hút nhẹ không khí, hóp má, mím nhẹ môi, cười trong 5 giây, giúp làm săn chắc vùng cơ má, gương mặt thon gọn hơn, theo Health Plus.
5 bài tập yoga cho gương mặt thon gọn
 

Thi Trân